Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

ŻABKI

Grupa dzieci 3-letnichGodziny dostępności nauczycieli:Grupa Żabki jest grupą dzieci 3-letnich, która liczy 25 maluchów. Znamy się dopiero od września, jednak świetnie się razem bawimy i integrujemy. Interesujemy się otaczającym nas światem i mamy dużo ciekawych pomysłów na wspólną zabawę.

Bardzo chętnie przychodzimy do przedszkola i uczestniczymy w różnych zajęciach  i zabawach. Lubimy śpiewać  i tańczyć a także wykonywać prace plastyczne, techniczne oraz budować budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Ogromną radość sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Pomagamy sobie w trudnych i nowych sytuacjach, staramy się być dla siebie mili oraz koleżeńscy. Dużo uwagi poświęcamy również na rozwijanie samodzielności podczas jedzenia, ubierania się i korzystania z toalety.      

Atmosfera w naszej kolorowej sali jest wspaniała i radosna. Nasze panie starają się przygotowywać dla nas ciekawe zajęcia, dzięki którym razem świetnie się bawimy a na naszych buziach zawsze jest uśmiech.

Podczas pobytu w przedszkolu uczestniczymy w licznych zajęciach dodatkowych, na rytmice dużo śpiewamy oraz tańczymy, poznajemy również instrumenty muzyczne. Dzielnie uczymy się nowych słów w języku angielskim a także chętnie układamy różnorodne konstrukcje z klocków podczas zajęć z programowania i kodowania. Największą radość dają nam zajęcia sportowe, na których gramy w piłkę nożną a także wykonujemy różne ciekawe ćwiczenia. W naszej sali mamy kącik czytelniczy, dlatego nasze panie czytają nam książki, dzięki którym poznajemy różnych bohaterów tych dobrych i tych złych. Po wspólnej zabawie zawsze porządkujemy naszą salę, żeby była czysta. Tworzymy kąciki przyrody, dzięki którym poznajemy różnorodne roślinki i zwierzątka. Po całym dniu zajęć i zabaw potrzebujemy odpoczynku, dlatego po obiadku leżakujemy aby zregenerować swoje siły i dalej świetnie  się bawić. W naszej grupie nigdy się nie nudzimy!!!.

W grupie Żabki pracują nauczyciele: mgr Joanna Rygał,  mgr Jolanta Warwaszyńska- Jundziłł, oraz pomoc nauczyciela.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA w grupie Żabki

czas pracy: 6:30 – 16:00

6:00-8:00       Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami / Opiekunami prawnymi. Czynności dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy i ćwiczenia  inspirowane przez nauczyciela. Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje.   Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wyrównawczym. Czynności gospodarczo- porządkowe.
8:00-8:30    Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.
8:30-8:45   Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:45-9:00       Śniadanie
9:00-11:30  Zintegrowane zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczycieli realizowane na podstawie podstawy programowej i wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy edukacyjne. Obserwacje pedagogiczne.

 • Zabawy i sytuacje zadaniowe mające na celu rozwijanie zachowań społecznych i prozdrowotnych oraz kultury życia,
 • Czynności samoobsługowe i czynności gospodarczo- porządkowe,
 • Zorganizowana działalność dzieci poza budynkiem przedszkola np.: spacery, wycieczki.
 • Zróżnicowane metody i formy pracy ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, procesów poznawczych i myślowych,
 • Swobodne i zorganizowane formy aktywności ruchowej, zwłaszcza  na świeżym powietrzu oraz ruch przy muzyce,
 • Poznawanie świata przyrody w szczególności poprzez bezpośredni kontakt z naturą i samodzielne doświadczenia,
 • Twórcza i odtwórcza działalność muzyczna, muzyczno-ruchowa, teatralna i plastyczna,
 • Zabawy, ćwiczenia i zadania pomagające na uzyskanie gotowości do nauki pisania  i czytania,
 • Swobodna aktywność własna dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
 • 11:30-11:45    Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
  11:45-12:15     Obiad
  12:15-13:30      Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach
  13:30-13:45   Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku. 
  13:45-14:00      Podwieczorek
  14:00-14:15      Zajęcia dodatkowe
  14:15-16:00   Zabawy dowolne i organizowane, zgodne z zainteresowaniami. Indywidualna praca wyrównawcza. Zabawy paluszkowe słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Pobyt na świeżym powietrzu – kierowane i swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje pedagogiczne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami / Opiekunami prawnymi.

   

          

  Charakterystyka dziecka 3-letniego

  Dziecko 3-letnie zaczyna pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, w środowisku przedszkolnym, jest coraz bardziej otwarte na współpracę z rówieśnikami. Potrafi czekać na swoją kolej, chętniej dzieli się zabawkami, aby pozostać w dobrych kontaktach z dziećmi. Uczy się nie tylko brać, ale i dawać. Zaczyna zawierać pierwsze przyjaźnie. W tym wieku dziecko może mieć kłopoty w porozumiewaniu się z obcymi osobami, ponieważ jego mowa jest jeszcze niewyraźna. Rodzice rozumieją jego mowę, ale inni nie zawsze. Trzylatek tęskni za mamą i tatą nawet, gdy wie, że niedługo wrócą.

  Dziecko trzyletnie charakteryzuje się dużą wrażliwością układu nerwowego oraz słabą wrażliwością na różnorodne infekcje, dlatego ważne jest to, aby codziennie przebywało na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Maluch szybko ulega zmęczeniu jednak łatwo regeneruje swoje siły. Na krótki cza potrafi skupić uwagę dlatego zaleca się aby krótkotrwały wysiłek przeplatać z odpoczynkiem. Należy umożliwiać zmianę pozycji ciała, ponieważ zaspokaja ona potrzebę ruchu. Dziecko trzyletnie łatwo traci poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędnym warunkiem do prawidłowej równowagi psychicznej. Nie każdy maluch potrafi samodzielne korzystać z toalety, ubierać się czy jeść posiłek dlatego brak umiejętności samoobsługowych powoduj uzależnienie od osoby dorosłej. Pomoc ze strony nauczyciela wspiera rozwój tych czynności i daje dziecku wsparcie. Wiek ten cechuje także wzbogacenie oraz zróżnicowanie emocji. Obserwujemy takie uczucia jak: gniew, strach, złość, wstyd, niechęć, radość. Zasób słownictwa dziecka trzyletniego jest jeszcze niewielki a system gramatyczny nie w pełni poznany i utrwalony. Mowa w tym wieku charakteryzuje się głownie kontekstem sytuacyjnym, np.: podczas zabawy. W zakresie kontaktów  społecznych maluch potrafi pozostać w przedszkolu bez towarzystwa najbliższych, często jednak zdarza się, że rozstanie powoduje smutek i łzy. Po wspólnej zabawie 3-latek sprząta po sobie zabawki i chętnie uczestniczy w zajęciach i zabawach ruchowych. Trzylatek potrzebują dużego wsparcia, aby mógł odkrywać otaczający go świat. Musimy być cierpli i systematyczni w swoich działaniach, aby dziecko w pełni mogło się rozwijać i realizować swoje zdania.

  Należy pamiętać słowa wybitnego pedagoga Janusza Kroczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż”. Istotne jest to, aby nauczyciel nie tylko przekazywał niezbędną wiedzę, ale także pomagał, wspierał  i wychowywał.

 • Przylipiak M: Rozwój psychiczny dziecka 0-10 lat. Gdańsk 1997, Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Żebrowska M: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.