Miejskie Przedszkole nr 29

Konto

Na podstawie zarządzenia nr  746.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 stycznia 2020 r. stawka dzienna za żywienie dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Czestochowie wynosi 8,50zł. Opłaty należy wpłacać na podane poniżej konto bankowe do 14-go każdego miesiąca /liczy sie data zaksięgowania/

63 1030 1104 0000 0000 9312 4001