Miejskie Przedszkole nr 29

Konto

UCHWAŁA NR 577.XLII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  z dnia 8 kwietnia 2021 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę


Opłatę za korzystanie z posiłków
należy dokonywać przelewem na konto przedszkola:
Nazwa banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. (City Handlowy)

Numer  63 1030 1104 0000 0000 9312 4001

 
Dane do przelewu
 
            W tytule wpłaty należy podać:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
  • miesiąc za który dokonywana jest opłata
 


 Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy dokonywać przelewem na konto przedszkola:
                                Nazwa banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. (City Handlowy)

Numer  90 1030 1104 0000 0000 9312 4000

 
       Dane do przelewu  
 
            W tytule wpłaty należy podać:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
  • miesiąc za który dokonywana jest opłata