Miejskie Przedszkole nr 29
Aktualności
Informujemy, iż na stronie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie znajduje się vademecum pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną.
https://www.womczest.edu.pl/new/vademecum-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej/
Przypominamy, że Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie posiada własną stronę WWW:
http://zppp.ids.czest.pl/
Co roku w całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. W naszym przedszkolu też dziś było bajkowo i kolorowo. Zapraszamy do Albumu fotograficznego.
Każdego roku, dzięki Państwa zaangażowaniu, Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” może realizować misję wsparcia naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich. W tym, jakże niełatwym czasie, okażemy solidarność z naszymi rodakami w akcji „Święty Mikołaj z Polakami  na Kresach”. Prosimy o przekazanie słodyczy (zapakowanych i z dłuższym terminem ważności) oraz artykułów szkolnych w oznaczonych pojemnikach na hollu przedszkolnym. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Zbiórka darów będzie trwała  do 20 października 2021 r.(środa). Serdecznie dziękujemy.