Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer
Aktualności
Dzieci z grupy Biedronki uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Multicentrum ZODIAK. Zajecia warsztatowe były nagrodą za otrzymanie III-go miejsca w konkursie na "Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną" zorganizowanym przez Częstochowską Organizację Turystyczną.
Dnia 21.03.2024 r. w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie odbyła się I Przedszkolna Olimpiady Kodowania i Programowania pod hasłem „Bawię się, uczę, programuję” objęta patronatami: Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Wydziału Nauk Społecznych, Katedry Pedagogiki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
Adresatami Olimpiady były dzieci w wieku 5, 6 lat z częstochowskich przedszkoli.
Cele Olimpiady:
  • implementacja edukacji kreatywnej i holistycznej;
  • kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia już od najmłodszych lat;
  • rozwijanie umiejętności analizowania, wnioskowania, a tym samym rozwiązywania problemów nie tylko informatycznych;
  • wzbudzanie zainteresowania programowaniem i kodowaniem;
  • zachęcanie do aktywności twórczej;
  • doskonalenie kompetencji społecznych poprzez działania pracy zespołowej;
  • wspieranie wśród dzieci umiejętności odnalezienia się w nietypowych,  odmiennych sytuacjach;
  • umiejętność godzenia się z przegraną;
  • umiejętne współdziałanie w zespole;
Dzieci miały do wykonania zadania w 7-osobowych zespołach, związane z kodowaniem i programowaniem. Zadania były przygotowane w postaci działań praktycznych.
Więcej zdjęć w zakładce Album fotograficzny.

 
W związku z powstaniem projektu edukacyjno-profilaktycznego utworzonego w ramach zespołu ds. upowszechniania zasad profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa, prosimy o zapoznanie się z załączonym filmem.  Na potrzeby projektu została opracowana pomoc dydaktyczna, książka zatytułowana „Elementarz Bielusia i Leosi, czyli Orzeł i Lwica zapoznają dzieci ze standardami ochrony małoletnich”.