Miejskie Przedszkole nr 29

Przedsięwzięcia edukacyjne

ROK SZKOLNY 2022/2023
 


 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
  

1. „Edukacja ekologiczna w przedszkolu dla dzieci sześcioletnich'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł, Małgorzata Mańkowska
 
2. „Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku przedszkolnym'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł
 
3. „Stop przemocy'', Joanna Idzikowska
 
4. „Kochamy dobrego Boga 4-latki: Bóg kocha nas" Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

5. Kochamy dobrego Boga 5-latki: Jesteśmy dziećmi Bożymi Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

 6. Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne. 6-latki: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem ; Kocham Cie dobry Jezu Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Chojecka
 
7. „Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej'' Aneta Stefanek
 
8. „Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny'' Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska
 
9. „Bezpieczny przedszkolak – program wychowania komunikacyjnego'' Aneta Stefanek, Joanna   Idzikowska
 
10. Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 
12. „Program Profilaktyczny", Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek
 
13. „Program Wychowawczy", Aneta Stefanek
 
14. Program indywidualnej terapii logopedycznej LOGUŚ, Ewa Grygiel
 
15. „…z radością Idę do przedszkola” Program adaptacyjny, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek
 
16. „Program preorientacji zawodowej „Kiedy dorosnę będę… - Przedszkolak poznaje zawody”, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek
 
17. „Program zajęć teatralnych „Świat Bajek” Olga Włodarska, Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska

18. „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu'', Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
  
19. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Ty i ja”, Olga Włodarska

20. Program terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, Olga Włodarska

21 uczestnictwo w programie „Żywienie na wagę zdrowia”, Joanna Idzikowska

22. uczestnictwo w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, Joanna Idzikowska

22. realizacja programu edukacji antytytoniowej pn.: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

24. uczestnictwo w XIV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego o tematyce ekologicznej organizowanego przez markę Kubuś pn.: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

25. uczestnictwo w programie „Mamo, tato, wolę wodę!”

26. uczestnictwo w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej pn.: „Akademia Aqafresh”, Olga Włodarska

27. Kreatywny Przedszkolak. Program własny z zakresu działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej dzieci, Magdalena Zwolińska

 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 

1. „W krainie muzyki", Olga Włodarska
 
2. „Świat baletu", Olga Włodarska 

3. „Nauka gry na fortepianie dla dzieci”, Olga Włodarska

4. „Bawię się, koduję, programuję”, Magdalena Zwolińska, Joanna Idzikowska

5. „KOSI, KOSI ŁAPCI”, Joanna Idzikowska


PROJEKTY EDUKACYJNE:
 

1. uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie działań edukacyjnych pn.: „Przedszkolne Wyzwania Bazgrołków, W Świecie Bazgrołkowych Emocji”, Magdalena Lada

2. uczestnictwo w projekcie, realizowanym pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska EkoEksperymentarium

3. uczestnictwo w projekcie czytelniczym pn.: „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”, Magdalena Zwolińska, Joanna Idzikowska

4. realizacja projektu własnego pn.: „Poznajemy świat przez zmysły”, Aneta Stefanek, Magdalena Lada

5. realizacja projektu własnego pn.: „JURA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA – REGION W KTÓRYM MIESZKAM, UCZĘ SIĘ, BAWIĘ”, Ewa Grygiel, Magdalena Lada

6. uczestnictwo w realizacji IV edycji wojewódzkiego projektu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie


AKCJE:


1. Uczestnictwo w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” z inicjatywy Centrum Rozwoju Lokalnego

2. Święty Mikołaj na Kresach 2022

3. akcja MEN „Szkoła pamięta” 
    
4. akcja MEN „Szkoła do hymnu”  
  
5. uczestnictwo w III edycji Akcji MEN „Razem na Święta”

6. uczestnictwo w wojewódzkiej Akcji informacyjno – edukacyjnej pt.: „WIRUSOOCHRONA”, zainicjowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach

7.uczestnictwo w akcji edukacyjno – informacyjnej „Cała Polska czyta Dzieciom”, Aneta Stefanek

8. „Pola Nadziei”, Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł
 
INNE:


1. Uczestnictwo w kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” z inicjatywy Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
 
 
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
 
         1. "Edukacja ekologiczna w przedszkolu dla dzieci sześcioletnich'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł, Małgorzata Mańkowska
 
         2."Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku przedszkolnym'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł
 
         3. ''Stop przemocy'', Joanna Idzikowska
 
         4. "Kochamy dobrego Boga 4-latki: Bóg kocha nas" Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

         5. Kochamy dobrego Boga 5-latki: Jesteśmy dziećmi Bożymi Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

         6.Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne. 6-latki: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem ; Kocham Cie dobry Jezu Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Chojecka
 
         7.''Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej'' Aneta Stefanek
 
         8.''Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny'' Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska
 
         9.''Bezpieczny przedszkolak – program wychowania komunikacyjnego'' Aneta Stefanek, Joanna   Idzikowska
 
         10.''Mały Artysta – program rozwijający twórczą aktywność plastyczną'' Katarzyna Szyda
 
         11. Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 
         12."Program Profilaktyczny", Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek
 
         13."Program Wychowawczy", Aneta Stefanek
 
         14.Program indywidualnej terapii lgopedycznej LOGUŚ ,Ewa Grygiel
 
         15."„…z radością Idę do przedszkola” Program adaptacyjny Ewa Grygiel Aneta Stefanek
 
         16.''Program preorientacji zawodowej „Kiedy dorosnę będę… - Przedszkolak poznaje       zawody”, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek
 
         17.''Program zajęć teatralnych „Świat Bajek” Olga Włodarska, Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska

         18.''Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu'', Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
  
         19.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Ty i ja” Olga Włodarska

 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 
         1.'' Innowacja pedagogiczna" W krainie muzyki", Olga Włodarska
 
         2.'' Innowacja pedagogiczna"Świat baletu", Olga Włodarska 

PROJEKTY EDUKACYJNE:
 
       
 1. "W świecie bajek", projekt edukacyjny dla przedszkola, klas 1-3 SP

INNE:

         1. Cykl zajęć "Wiem i działam" , Jolanta Warwaszyńska- Jundziłł


ROK SZKOLNY 2020/2021
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
 
         1. "Edukacja ekologiczna w przedszkolu dla dzieci sześcioletnich'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł, Małgorzata Mańkowska
 
         2."Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku przedszkolnym'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł
 
         3. ''Stop przemocy'', Joanna Idzikowska
 
         4. "Kochamy dobrego Boga 4-latki: Bóg kocha nas" Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

         5. Kochamy dobrego Boga 5-latki: Jesteśmy dziećmi Bożymi Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

         6.Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne. 6-latki: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem ; Kocham Cie dobry Jezu Komisja Wychowania Katolickiego KEP ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Chojecka
 
         7.''Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej'' Aneta Stefanek
 
         8.''Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny'' Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska
 
         9.''Bezpieczny przedszkolak – program wychowania komunikacyjnego'' Aneta Stefanek, Joanna   Idzikowska
 
         10.''Mały Artysta – program rozwijający twórczą aktywność plastyczną'' Katarzyna Szyda
 
         11. Program wychowania przedszkolnego" Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
 
         12."Program Profilaktyczny", Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek
 
         13."Program Wychowawczy", Aneta Stefanek
 
         14.Program indywidualnej terapii lgopedycznej LOGUŚ ,Ewa Grygiel
 
         15."„…z radością Idę do przedszkola” Program adaptacyjny Ewa Grygiel Aneta Stefanek
 
         16.''Program preorientacji zawodowej „Kiedy dorosnę będę… - Przedszkolak poznaje       zawody”, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek
 
         17.''Program zajęć teatralnych „Świat Bajek” Olga Włodarska, Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska

         18.''Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu'', Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
  
         19.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne pn.: „Ty i ja” Olga Włodarska

 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 
         1.'' Innowacja pedagogiczna" W krainie muzyki", Olga Włodarska
 
         2.'' Innowacja pedagogiczna"Świat baletu", Olga Włodarska 

PROJEKTY EDUKACYJNE:
 
       
 
1. "W świecie bajek", projekt edukacyjny dla przedszkola, klas 1-3 SP

INNE:

         1. Cykl zajęć "Wiem i działam" , Jolanta Warwaszyńska- Jundziłł
ROK SZKOLNY 2019/2020
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
 
          1.  "Edukacja ekologiczna w przedszkolu dla dzieci sześcioletnich'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł, Małgorzata Mańkowska
 
         2."Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku przedszkolnym'', Jolanta Warwaszyńska – Jundziłł
 
         3. ''Stop przemocy'', Joanna Idzikowska
 
         4.''5-latki: Jesteśmy dziećmi Bożymi , 6-latki: Jezus mnie kocha'' Ks. Stanisław Łabendowicz
 
         5.''Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej'' Aneta Stefanek
 
         6.''Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny'' Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska
 
         7.''Bezpieczny przedszkolak – program wychowania komunikacyjnego'' Aneta Stefanek, Joanna Idzikowska
 
         8.''Mały Artysta – program rozwijający twórczą aktywność plastyczną'' Katarzyna Szyda
 
         9."Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, Joanna Lendzion
 
        10."Nasze przedszkole. Program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich." Małgorzata Kwaśniewska,  Wiesława Żaba-Żabińska
 
        11."Program Profilaktyczny", Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek
 
        12."Program Wychowawczy", Aneta Stefanek
 
        13."Program Profilaktyki Logopedycznej LOGUŚ", Ewa Grygiel
 
        14."„…z radością Idę do przedszkola” Program adaptacyjny
 
        15.''Program preorientacji zawodowej „Kiedy dorosnę będę… - Przedszkolak poznaje zawody”, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek
 
        16.''Program pn.: „Świat teatru”, Olga Włodarska
 
        17.''Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu'', Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
 
        18. "Dzieciaki Mleczaki", koordynator Olga Włodarska
 
        19."Kubusiowi Przyjaciele Natury"-ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej organizowany przez markę Kubuś- koordynator Katarzyna Szyda
 
        20."Akademia Aquafresh- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej-koordynator Olga Włodarska
 
        21."Żywienie na wagę zdrowia"- koordynator Joanna Idzikowska
 
        22."Czyściochowe Przedszkole" organizowanym przez firmę ROSSMANN w ramach programu Rossnę! Junior-koordynator Aneta Stefanek
 
PROJEKTY EDUKACYJNE:
 
          1. Uczestnictwo w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie-koordynator Olga Włodarska
 
          2. NADZIEJA, ZWYCIESTWO realizowany z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 przez Towarzystwo Patriotyczne KRESY- koordynator Aneta Stefanek
 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 
          1.'' Innowacja pedagogiczna" W krainie muzyki", Olga Włodarska
 
          2.'' Innowacja pedagogiczna"Świat baletu", Olga Włodarska 
 
INNE:
 
          1.Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Skąd się biorą produkty ekologiczne?" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie-koordynator Joanna Idzikowska
 
          2."Czyste powietrze wokół nas"- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 2019/2020 Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 
          3.Kampania edukacyjno-informacyjna "MOGĘ! Zatrzymać SMOG. Przedszkolaku złap oddech"-koordynator Aneta Stefanek
 
          4.Cała Polska Czyta Dzieciom-koordynator Aneta Stefanek
 
          5. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury- koordynator Joanna Idzikowska
 


ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
 
 
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:

 
 1. Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC.
 1. Bezpieczny przedszkolak. Program wychowania komunikacyjnego, Aneta Stefanek,  Joanna Idzikowska, MP 29.
 1. Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny, Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek, MP 29
 1. Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej, Aneta Stefanek, MP 29.
 1. Mały Artysta. Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną, Katarzyna Szyda, MP 29.
 1. Program Profilaktyki Logopedycznej LOGUŚ, Ewa Grygiel, MP 29.
 1. „… z radością Idę do przedszkola” – program adaptacyjny, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek, MP 29.
 
 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE:
 
 1. Uczestnictwo w projekcie „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, realizowanego z programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2018-2018 przez Fundację Civitas CHRISTIANA.
 1. Uczestnictwo w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
 1. Uczestnictwo w projekcie „Czysta Częstochowa – segregacja to styl życia”, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 1. „Smog – jak z nim walczyć?”, Joanna Idzikowska, Joanna Rygał, MP 29.
 1. Uczestnictwo w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
 2. Uczestnictwo w projekcie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej pn. "Czyste powietrze wokół nas" realizowanego w ramach programu "Żywienie na wagę zdrowia".
 3. Uczestnictwo w projekcie "NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO" realizowaego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 przez Towarzystwo Patriotyczne KRESY.
 
 
 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 
 1. „W Krainie Muzyki”, Olga Włodarska, MP 29.
 1. „Kiedy dorosnę będę… Przedszkolak poznaje zawody”, Aneta Stefanek, MP 29.
 1. „Świat Baletu”, Olga Włodarska, MP 29.
 
 
INNE:
 


ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 
 
 
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
 1. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC.
 1. Nasze przedszkole. Program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC.
 1. Bezpieczny przedszkolak. Program wychowania komunikacyjnego, Aneta Stefanek,  Joanna Idzikowska, MP 29.
 1. Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny, Joanna Idzikowska,  Aneta Stefanek, MP 29
 1. Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej, Aneta Stefanek, MP 29.
 1. Mały Artysta. Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną, Katarzyna Szyda, MP 29.
 1. Program Profilaktyki Logopedycznej LOGUŚ, Ewa Grygiel, MP 29.
 1. Program adaptacyjny, Ewa Grygiel, Aneta Stefanek, MP 29.
 1. Uczestnictwo w VI edycji wojewódzkiego programu „Żywienie na wagę zdrowia”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
 
 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE:
 
 1. Uczestnictwo w projekcie „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, realizowanego z programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2018-2018 przez Fundację Civitas CHRISTIANA.
 1. Uczestnictwo w projekcie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.
 1. Uczestnictwo w projekcie „Czysta Częstochowa – segregacja to styl życia”, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 1. Realizacja projektu własnego pn. „Mleko” w ramach programu „Dzieciaki Mleczaki”, Olga Włodarska, MP 29.
 
 
 
 
 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 
 1. „W Krainie Muzyki”, Olga Włodarska, MP 29.
 1. „Kiedy dorosnę będę… Przedszkolak poznaje zawody”, Aneta Stefanek, MP 29
 
 
 
 
INNE:
 
 1. Olimpiada Przedszkolna – Przedszkoliada.
 1. Uczestnictwo w X edycji konkursu „Czysta Częstochowa” i konkursie „Biżuteria z odpadów”, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 
 
PROGRAMY EDUKACYJNE:
 
 1. Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC.
 
 1. Nasze przedszkole. Program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC.
 
 1. Bezpieczny przedszkolak. Program wychowania komunikacyjnego, Aneta Stefanek,  Joanna Idzikowska, MP 29.
 
 1. Zdrowy przedszkolak – program prozdrowotny, Joanna Idzikowska, Aneta Stefanek
 
 1. Trzymaj się prosto – program gimnastyki korekcyjnej, Aneta Stefanek, MP 29.
 
 1. Mały Artysta. Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną, Katarzyna Szyda, MP 29.
 
 1. Program Profilaktyki Logopedycznej LOGUŚ, Ewa Grygiel, MP 29.
 
 
 
INNE:
 
 1. „Na ludową nutę”, - I Częstochowski Festiwal Pieśni i Tańców Ludowych.