Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

PSZCZÓŁKI

Grupa dzieci 5, 6-letnich


Godziny dostępności nauczycieli:
Pszczółki  to grupa, która liczy  25 dzieci. Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza.

 Nazywamy się Pszczółki, bo jesteśmy pracowite, dynamiczne, pełne energii i spontaniczne w działaniach. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań z  kolegami i koleżankami. Praca dydaktyczno- wychowawcza dostosowana jest do możliwości, umiejętności i potrzeb dzieci. W tym roku szkolnym rozwijamy umiejętności przygotowujące do nauki czytania i pisania. W grupie stosowane są ciekawe i atrakcyjne metody i formy pracy, takie jak: pedagogika zabawy, tańce integracyjne Klanzy, arteterapia, Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne, elementy kinezjologii, doświadczenia i eksperymenty, elementy gimnastyki korekcyjnej.

Dużo uwagi poświęcamy również rozwijaniu samodzielności podczas jedzenia, ubierania się i korzystania                   z toalety. Podczas codziennych zajęć uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy.        Dużo radości sprawiają nam również spacery i zabawy na placu przedszkolnym. Po intensywnej pracy i wielu   wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy, słuchając kołysanek lub bajek.

W grupie Pszczółki pracują nauczyciele: mgr Joanna Idzikowska, mgr Olga Włodarska 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA w grupie Pszczółki
czas pracy: 6:00 – 16:00
6:00-8:00       Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami / Opiekunami prawnymi. Zabawy i czynności dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy i ćwiczenia  inspirowane przez nauczyciela, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne i zabawy stolikowe, manipulacyjne i konstrukcyjne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wyrównawczym.
8:00-8:30    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Ćwiczenia wspomagające mowę, sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową. Rozmowy indywidualne i w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci. Czynności porządkowe.                               Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
8:30-8:45  Prace porządkowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
8:45-9:00       Śniadanie
9:00-11:30  Zintegrowane zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczycieli realizowane na podstawie podstawy programowej i wybranego programu wychowania przedszkolnego. Gry i zabawy edukacyjne. Obserwacje pedagogiczne.

  • Zabawy i sytuacje zadaniowe mające na celu rozwijanie zachowań społecznych i prozdrowotnych oraz kultury życia,
  • Czynności samoobsługowe i czynności gospodarczo- porządkowe,
  • Zorganizowana działalność dzieci poza budynkiem przedszkola np.: spacery, wycieczki.
  • Zróżnicowane metody i formy pracy ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, procesów poznawczych i myślowych,
  • Swobodne i zorganizowane formy aktywności ruchowej, zwłaszcza  na świeżym powietrzu oraz ruch przy muzyce,
  • Poznawanie świata przyrody w szczególności poprzez bezpośredni kontakt z naturą i samodzielne doświadczenia,
  • Twórcza i odtwórcza działalność muzyczna, muzyczno-ruchowa, teatralna i plastyczna,
  • Zabawy, ćwiczenia i zadania pomagające na uzyskanie gotowości do nauki pisania  i czytania,
  • Swobodna aktywność własna dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

11:30-11:45     Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.
11:45-12:15     Obiad
12:15-13:00    Odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Zabawy relaksacyjne i integracyjne. Czytanie przez nauczyciela wybranych tekstów    z literatury dziecięcej. Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca z dziećmi, które wymagają rozwijania lub wspierania indywidualnego rozwoju. Obserwacje pedagogiczne.
13:00-13:30   Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Zajęcia dodatkowe. Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci. Własna aktywność dziecka i kierowana przez nauczycielkę. Zabawy ruchowe i ruchowo-muzyczne. Obserwacje pedagogiczne.
13:30-13:45      Czynności porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.
13:45-14:00      Podwieczorek
14:00-15:30   Zabawy dowolne i organizowane, zgodne z zainteresowaniami. Indywidualna praca wyrównawcza. Pobyt na świeżym powietrzu – kierowane i swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje pedagogiczne. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami / Opiekunami prawnymi.

 

 

                     

 

 

Charakterystyka rozwoju dziecka 5-letniego

Jaki jest pięciolatek? Bardzo aktywny, zarówno w sferze poznawczej, fizycznej, jak i emocjonalno-społecznej.            Jest niesłychanie energiczny, towarzyski i chętny do współpracy.

Pięć lat to wiek, kiedy dziecko z reguły jest stabilne emocjonalnie, choć wciąż nie bardzo rozumie, że inni ludzie mogą myśleć inaczej niż ono, no i wciąż - niestety – bywa małą chimerą. Pięciolatek jest chłonny i ciekawy świata, dlatego zadaje mnóstwo pytań, zaczyna interesować się wieloma sprawami. Wasza codzienność                    to nieustające pasmo zagadek: Dlaczego? Kiedy? Po co?

Pięciolatek jest samodzielny – umie się rozebrać i ubrać, zapnie sam guziki i rozepnie suwak. Nie ma kłopotów             z wykonywaniem  prostych czynności higienicznych, sprawnie posługuje się łyżką i widelcem, używa też noża, choć jeszcze nie umie nim kroić jedzenia.

Dlatego warto wysiłki i starania malucha dostrzegać i zachęcać do samoobsługi, nie wyręczać i nie podcinać tym samym skrzydeł. Zwłaszcza, że maluch uwielbia zdobywać i testować swoje nowo nabyte umiejętności. Dziecko pięcioletnie rozumie stawiane mu wymagania i stara się im sprostać. Lubi tez pochwały i słowa uznania. Warto to wykorzystać.

Dziecko jest bardzo sprawne fizycznie i nieustannie pozostaje w ruchu: biega, skacze, kuca, nawet podczas rysowania czy innych statycznych zajęć wciąż się rusza. Ponieważ pięciolatek ma ogromną potrzebę bycia aktywnym, a i uwielbia zdobyć i testować swoje nowo nabyte umiejętności, o czym wspominaliśmy, to dobry czas, by zapisać go na zajęcia, które zapewnią mu ruch i swobodę.

Pływanie, taniec czy zajęcia gimnastyczne z elementami sztuk walki wydają się być idealnym rozwiązaniem,              ale jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach także powinna przypaść dziecku do gustu. Zachęcaj dziecko do aktywności sportowej, do pokonywania swoich słabości, do „wspinania się wyżej i skakania dalej” –                           to fantastyczna inwestycja w rozwój nie tylko fizyczny (głównie rozwój kośćca oraz mięśni), ale także emocjonalny, intelektualny i społeczny.

Pamiętaj, że prawidłowo rozwijające się dziecko potrzebuje zabawy naprzemiennej, tj. pracy w skupieniu i zabawy ruchowej. Dlatego warto zadbać o to, by w codziennym harmonogramie zajęć znalazły się obydwie formy zabawy. Ponieważ ruchy dłoni, palców, nadgarstków, czyli elementy motoryki małej, stają się coraz bardziej precyzyjne, dziecko z pewnością chętnie weźmie udział w zajęciach manualnych.

Literatura:

 „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat” wydawnictwo GWP,

„Twoje dziecko” wydawnictwo  Santorski  and CO.