Miejskie Przedszkole nr 29

BIEDRONKI

Grupa dzieci 6-letnichBiedronki to my, najstarsza grupa przedszkolna, która liczy 25 dzieci.

            W większości znamy się od 4 lat. Lubimy razem bawić się i uczyć.

            Ciekawi nas wszystko, co nieznane, mamy wielki zapał do działania i nie boimy się wyzwań. Chętnie wykonujemy proponowane zadania i uczestniczymy w zajęciach, ponieważ chcemy wiedzieć więcej i poradzić sobie z nauką w szkole.

            Jesteśmy „głodni ruchu”, dlatego cieszymy się z każdej formy aktywności ruchowej, zwłaszcza na przedszkolnym placu zabaw.  Wyrażamy siebie i swoje uczucia poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową. Poznajemy świat przyrody oraz kulturę polską i innych krajów. Twórczo realizujemy własne pomysły i tematy nam podane.

            Znamy swoje prawa i obowiązki, szanujemy innych i budujemy pozytywne relacje z rówieśnikami. Mamy możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowane kąciki tematyczne oraz udział               w zajęciach dodatkowych takich jak: robotyka, sport czy balet.

            Czujemy się tu bezpiecznie i z radością spędzamy każdy dzień w przedszkolu.

 

W grupie pracują nauczyciele: mgr Joanna Idzikowska, mgr Olga Włodarska

             

 

Charakterystyka rozwoju dziecka sześcioletniego.

 

            Rozwój i integracja funkcji psychofizycznych dziecka sześcioletniego umożliwia mu ograniczenie dotychczasowej spontanicznej aktywności zdominowanej przez zabawę i dostosowanie się do nowych zadań rozwojowych ukierunkowanych przede wszystkim na  osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

            W tym okresie następuje doskonalenie motoryki, rozwija się koordynacja wzrokowo-ruchowa, ruchy stają się bardziej płynne, precyzyjne. Zwiększa się też znacznie potrzeba zaspakajania ruchu, przez co dziecko jest bardzo ruchliwe.

            Wzrost percepcji wzrokowej i słuchowej umożliwia stopniowe opanowanie umiejętności pisania i czytania. Zwiększają się też zdolności pamięciowe. Poza pamięcią bezpośrednią rozwija się pamięć trwała, dzięki której kształtują się doświadczenia dzieci. Doskonalą się czynności myślowe takie jak: porównywanie, szeregowanie               i klasyfikowanie.  Dzieci posługują się swobodnie mową potoczną, porozumiewają się bez trudu z innymi osobami.         Z czasem mowa staje się mową kontekstową - ścisłą, wiązaną, dzieci tworzą wypowiedzi zrozumiałe      o poprawnej budowie językowej.

            Sześciolatek doskonale rozumie emocje własne i innych osób.  Umie mówić o przeżyciach i potrafi ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych. Rozwijają się uczucia związane z samooceną. Dziecko zaczyna wchodzić w role społeczne,  nawiązuje interakcje z rówieśnikami, tworzą się pierwsze przyjaźnie. Pojawiają się się prospołeczne zachowania przy jednoczesnym występowaniu zachowań negatywnych, zwłaszcza agresji fizycznej,        która z wiekiem ustępuje miejsca agresji werbalnej.

        Kształtuje się osobowość dziecka. Staje się ono zdolne do samokontroli, co przejawia się planowaniem w działaniu, dostosowywaniem się do poleceń i norm społecznych. Dziecko  buduje obraz własnej osoby i rozwija poczucie własnej tożsamości.