Miejskie Przedszkole nr 29

Dni adaptacyjne

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3-latka. Jak co roku w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie odbywały się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku dni te odbyły się 27 i 28 sierpnia. Pierwszego dnia dzieci z pomocą rodziców wykonały i ozdobiły swoją wizytówkę, która była pomocna wszystkim uczestnikom dni adaptacyjnych podczas zabawy. Przedszkolaki uczestniczyły  w zabawach ruchowych, przy muzyce, i zabawach integracyjnych. Zapoznane zostały z pomieszczeniami przedszkolnym i salą, w której będą przebywać w tym roku.  Drugi dzień to zapoznanie z nazwą grupy, wykonanie pracy plastycznej pt.: „Żabka”  stemplami z gąbki maczanymi w zielonej farbie. Odbywały się też zabawy taneczne z elementami gimnastyki porannej. Następnie dzieci miały czas na zabawę w gronie nowych kolegów. W dniach adaptacyjnych uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi, nauczyciele oraz personel pomocniczy.