Miejskie Przedszkole nr 29

Historia przedszkola

Dnia 5 grudnia 1977 roku przekazano dzieciom dzielnicy Gnaszyn nowy obiekt przedszkolny, ufundowany przez Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Wigolen” w Częstochowie, choć korzenie placówki przedszkolnej w tej dzielnicy sięgają już 1952 roku. Nowy budynek to parterowy pawilon typu szwedzkiego. Dyrekcja „Wigolenu” zadbała o bardzo dobre wyposażenie wszystkich sal, a funkcjonalność obiektu stwarzała dzieciom rodzin włókniarskich znakomite warunki zabawy i nauki.
Wiosną 1978 roku urządzono ogród jordanowski, gdzie w pogodne dni odbywała się część zajęć z dziećmi.  Ówczesne przedszkole przeznaczone było dla dzieci od 3 do 6 lat, posiadało 4 oddziały oraz 8 – osobową kadrę pedagogiczną. Z każdej sali pełnej kolorowych zabawek można wyjść na pełen słońca taras.

Funkcję dyrektora w dalszym ciągu pełniła pani mgr Maria Maciąg - osoba bardzo lubiana przez dzieci i szanowana przez rodziców. Pani dyrektor Maria Maciąg potrafiła stworzyć na terenie przedszkola wspaniałą, serdeczną atmosferę, wspominaną do dziś, która przysłużyła się pozytywnemu wizerunkowi naszej placówki.

 

Duży wkład w rozwój przedszkola włożyła kolejna pani dyrektor mgr Wiesława Masłoń, od 1 listopada 1982 roku, która wcześniej pełniła wieloletnią funkcję zastępcy dyrektora. Dzięki dbaniu o prawidłowy rozwój oraz prestiż przedszkola pani dyrektor została doceniona przez ministra oświaty i wychowania, otrzymując nagrodę III stopnia w roku 1976 oraz Złoty Krzyż Zasługi. Już jako dyrektor przedszkola pani mgr Masłoń otrzymała nagrodę inspektora oświaty i wychowania za szczególne osiągnięcia. Ówczesna pani dyrektor szczególne osiągnięcia uzyskała w dziedzinie organizacji pracy przedszkola, o czym świadczy wzorowa estetyka pomieszczeń przedszkolnych.

Dnia 1 września 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani mgr Maria Gabryel, która cieszyła się dużym uznaniem i autorytetem wśród rodziców i personelu przedszkola. Pani dyrektor szczególną  wagę przywiązywała do propagowaniem wychowania fizycznego oraz  kształtowania u dzieci sprawności fizycznej. Bardzo duży wkład  w rozwój przedszkola włożyła pani mgr Maria Gabryel otrzymując nagrodę kuratora oświaty i wychowania w 1987 roku za wybitne osiągnięcia  w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

W 1998 roku Zakłady przemysłu Lniarskiego „Wigolen” przekazały teren przedszkolny z budynkiem na rzecz gminy miasta Częstochowa, która przejęła pieczę nad naszym przedszkolem, wspierając je w każdej działalności.

Dzięki  staraniom ówczesnej pani dyrektor Marii Gabryel dnia 10 lutego 1999 roku przekazano do użytku nową kotłownię olejową dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 29, sfinansowaną przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy.

W roku 2000 dyrektorem zostaje  pani mgr Jolanta Warwaszyńska- Jundziłł, dzięki której głównym kierunkiem  działań przedszkola staje się edukacja ekologiczna oraz promocja zdrowego stylu życia, zgodnie ze światowymi tendencjami, dążącymi ku ochronie środowiska naturalnego.

Dnia 1 września 2016 roku dyrektorem przedszkola została pani mgr Ewa Grygiel, dla której zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Przede wszystkim właściwe odżywianie ma ogromne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego w związku z czym stanowi podstawę zdrowego stylu życia.

Baza przedszkola na przestrzeni lat zmieniała się, zgodnie z potrzebami społeczności przedszkolnej oraz rozwojem placówki. W przedszkolu są nowoczesne, kolorowe i atrakcyjne zabawki oraz pomoce dydaktyczne dla naszych dzieci i nauczycieli. Sale przedszkolne są atrakcyjne i wygodne. Teren wokół przedszkola jest funkcjonalnie urządzony, zgodnie z potrzebami naszych podopiecznych, pozytywnie wpływający na otoczenie.

Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o podnoszenie estetyki pomieszczeń przedszkolnych, a szczególną pomocą zawsze służą wspaniali rodzice, którzy angażują się w sprawy przedszkola społecznie lub materialnie.

Aby wzmocnić więzi z rodziną naszych dzieci do tradycji naszego przedszkola należą także takie uroczystości, jak: Pasowanie na Starszaka, Mikołaj w przedszkolu, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, który wspomagany jest przez naszych rodziców.