Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Wpływ izolacji społecznej w czasie pandemii na dzieci i młodzież

Wpływ izolacji społecznej w czasie pandemii na dzieci i młodzież
Nauczyciele mają ograniczony dostęp do obserwacji negatywnych skutków pandemii na uczniów- jednak uchwycenie tego zjawiska będzie początkiem procesu pomocy. Każdy niepokojący sygnał dostrzeżony przez nauczyciela otwiera drogę działaniu na rzecz ucznia. Wspólpraca z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną pomoże wspólnie ustalić kroki działania aby pomóc dzieciom i młodzieży.


Skutki izolacji społecznej w pandemii dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:  http://zppp.ids.czest.pl/