Miejskie Przedszkole nr 29

#WIRUSOOCHRONA

#WIRUSOOCHRONA
#wirusoochrona
Akcja informacyjno- edukacyjna pt.: „Wirusoochrona”
Nasze Przedszkole po raz kolejny bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej “Wirusoochrona” organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.  Akcja ma na celu przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych       w placówkach przedszkolnych, które  pozwolą na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin. Zaproponowane zadania zostały przeprowadzone przez nauczycieli naszego przedszkola i poruszały następujące zagadnienia:
  • Prawidłowa higiena rąk
  • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa
  • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna
  • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych)
Działania edukacyjne, przeprowadzone celem realizacji zamierzeń wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”, zostały włączone w zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze realizowane, w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przeprowadzone zajęcia  dotyczyły podstawowych zasad higieny oraz postępowania w czasie wzrostu zachorowań na grypę i koronawirusa.
Zostały one przeprowadzone  w poszczególnych grupach wiekowych od 15  do 30 listopada  2022r.
 W grupach przedszkolnych  odbyły  się zajęcia związane z higieną osobistą oraz ćwiczenia praktyczne, podczas których dzieci uczyły się jak powinno się poprawnie dbać o higienę rąk. W każdej  łazience została powieszona w widocznym miejscu instrukcja pokazująca jak prawidłowo myć ręce, a nauczyciele przypominali o jak najczęstszym ich myciu.  W tym celu przeprowadzone  zostały zajęcia warsztatowe utrwalające prawidłowy sposób mycia rąk, podczas których wykorzystano wszelkie niezbędne do tego celu przybory/środki higieniczne. Wszystkie dzieci wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami z zakresu poruszanej tematyki. Nasza praca przynosi pozytywne efekty    w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków pro zdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycielek, spostrzeżenia personelu pomocniczego, a przede wszystkim opinie rodziców.
Następnie odbyła się pogadanka nt szczepień i wyjaśnienie słowa szczepienie. Dzieci podczas zajęć  wykorzystały materiały dostarczone przez organizatora akcji, na których wyjaśnione zostały podstawowe zasady higieny. Rozwiązywały krzyżówkę, kolorowały kolorowankę oraz  rozwiązywały zagadki związane ze środkami higieny osobistej, bawiły się w kalambury- dyscypliny sportu, wspólnie śpiewały wraz z inscenizacją  ruchową piosenkę pt. „ Mydło lubi zabawę”. Na specjalnie zorganizowanych zajęciach, a także przy każdej nadarzającej sytuacji omawiano z dziećmi  w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, co powoduje, że chorujemy, jak się przed tym ustrzec, jak nie doprowadzać do rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą kropelkową np. koronawirusa i grypy, jak się zachować, gdy zauważymy  u siebie objawy choroby. Dzieci malowały farbami oraz doklejały naklejki z papieru, tworząc obraz  wirusa.
Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w okresie pandemii – zasada DDM; dystans, dezynfekcja, maseczka. Podkreślono również  jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie- dzieci przygotowywały zdrowe sałatki, soki owocowo- warzywne, kanapki itp., dostosowaniem ubrania do warunków pogodowych oraz szczepienia ochronne, które są najskuteczniejszą formą zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
Zdjęcia z przeprowadzonych zajęć znajdują się w galerii dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.