Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI- Ogólnopolski Projekt edukacyjno- społeczny

JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI- Ogólnopolski Projekt edukacyjno- społeczny
Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjno-społecznym „JESTEŚMY RÓŻNI, LECZ RÓWNIE WAŻNI”
CELE PROJEKTU:
· podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera;
· kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym;
 Autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu, charakteryzującym się upośledzeniem relacji społecznych. Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne rozpoznanie, dobrze postawiona diagnoza i niezbędne oddziaływania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu względnie dobre warunki rozwoju.