Miejskie Przedszkole nr 29

Informacja dla osób pytających o udzielnie ochrony międzynarodowej

Informacja dla osób pytających o udzielnie ochrony międzynarodowej
W związku z coraz liczniejszymi wizytami obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta Częstochowy, osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku. 
Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy
 
Najbliższa placówka Straży Granicznej:
 
Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach
ul. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice
tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05
e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl
 
Dodatkowych informacji może również udzielić Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice tel. 32 2077326 lub delegatura w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 tel. 34 3782227.