Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

http://zppp.ids.czest.pl/