Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

ZEBRANIA GRUPOWE

ZEBRANIA GRUPOWE
Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania grupowe, które odbędą się dnia 30.08.2021r. Prosimy o przybycie 1 rodzica/opiekuna prawnego. Spotkania odbędą się w poszczególnych salach grupowych z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego. 
grupa MOTYLKI godz. 16:00
grupa PSZCZÓŁKI godz. 16:30
grupa BIEDRONKI godz. 17:00

Po zebraniach grupowych o godz. 17:30 odbędzie się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców z poszczególnych grup oddziałowych.
W razie jakichkolwiek zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.