Miejskie Przedszkole nr 29

ZARZĄDZENIE !!!

Szanowni Państwo bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarzadzeniem nr 11/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19