Miejskie Przedszkole nr 29

WAŻNE!!!

WAŻNE!!!

W związku ze wznowieniem działalności

Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie

z dniem 18.05.2020r. prosimy o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w okresie epidemii

SARS-CoV-2 w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie.

 

Karta_informacyjna_o_dziecku_zgoda_rodzicow.docx
PROCEDURY_BEZPIECZENSTWA_OBOWIaZUJaCE_W_OKRESIE__EPIDEMII_SARS-CoV-2_(1).docx