Miejskie Przedszkole nr 29

Ważna informacja!

Ważna informacja!
Zgodnie z decyzją rządu od dnia 19.04.2021 r. Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie będzie realizować funkcje opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w formie stacjonarnej.