Miejskie Przedszkole nr 29

UWAGA!!! PILNE!!!

UWAGA!!! PILNE!!!

Szanowni Rodzice

        W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 umożliwiającym otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (Dz. U. poz. 780) i pismem Prezydenta Miasta Częstochowy zostałam zobowiązana, aby rozpoznać potrzeby rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi zapisanymi do naszego przedszkola. Rodzice, którzy z powodu braku możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem i ze względu na wykonywany zawód, wnioskują o objęcie opieką przedszkolną, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia (wzór w załączeniu). Wypełnione oświadczenia podpisane przez obojga rodziców należy wysłać na e-mail mp29@edukacja.czestochowa.pl do 05.05.2020 do godziny 08:00 w formie skanu lub zdjęcia. Oświadczenia przysłane po tej godzinie lub na inny adres e-mailowy nie będą brane pod uwagę.

         Informuję, że złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola, gdyż liczebność grup została zmniejszona i ograniczona wytycznymi. Kwalifikacja będzie dokonywana na podstawie zebranych informacji od rodziców, czy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej, lub czy inny członek rodziny wspólnie zamieszkujący nie jest zarażony COVID-19, te same wymogi dotyczą również pracowników przedszkola. 

         Pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki w przedszkolu przysługiwać będzie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane ze zwalczaniem COVID-19. W związku z ograniczeniem przebywania w placówce osób z zewnątrz, rodzic nie będzie wchodził do przedszkola. Dziecko będzie odbierane przez pracownika w wiatrołapie, po zmierzeniu temperatury i dezynfekcji rąk zostanie odprowadzone do szatni, a następnie do sali. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie zdezynfekować np.: pluszowe zabawki, lalki. Ilość zabawek w sali zostanie ograniczona. Dziecko do przedszkola nie może przynosić żadnych przedmiotów i zabawek.

         W oparciu o wytyczne: GIS i MZ zostanie opracowana procedura bezpieczeństwa na terenie placówki.     

          Z uwagi na konieczność dostosowania placówki do zaleceń: GIS, MZ i MEN nie została jeszcze podjęta decyzja o terminie otwarcia placówki.

     

Z poważaniem                                            

Ewa Grygiel

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 29

w Częstochowie