Miejskie Przedszkole nr 29

UWAGA!!!

UWAGA!!!

Drodzy rodzice w związku  z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

zajęcia w przedszkolu będą zawieszone na okres  2 tygodni.

Od 12 do 25 marca w przedszkolu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Rodzicu:

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w przedszkolu zostaną zawieszone od 12 marca br.,
  • 12 i 13 marca br. będą  prowadzone działania opiekuńcze,
  • od poniedziałku – 16 marca 2020r dzieci nie przychodzą do przedszkola,
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny,
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS .

Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Jest to czas, gdy dzieci mają przebywać w domu, nie przemieszczać się i nie spotykać z innymi.