Miejskie Przedszkole nr 29

Uroczystość 77 Rocznicy Egzekucji 10 Zakładników