Miejskie Przedszkole nr 29

UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE
W tym roku Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie podjęłą decyzję aby ubezpieczycielem dzieci została firma INTER RISK. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia.Plik instrukcja zawiera adres strony www oraz ID Klienta - każdy rodzic może samodzielnie wybrać i opłacić polisę.