Miejskie Przedszkole nr 29

SZANOWNI RODZICE

SZANOWNI RODZICE

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa będziemy w przedszkolu zwracać szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk. Jednocześnie apelujemy do rodziców dzieci, którzy w ostatnim czasie podróżowali samolotem o uważną obserwację dziecka. Osoby, które przebywały na terenach występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, muszą bezzwłocznie o tym powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

W celu skutecznej profilaktyki prosimy również o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie ul. Jasnogórska 15A     34 344 99 00