Miejskie Przedszkole nr 29

Spotkanie z policjantem- Cała Polska Czyta Dzieciom