Miejskie Przedszkole nr 29

RADA RODZICÓW INFORMUJE!!!

RADA RODZICÓW INFORMUJE!!!
Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie informuje,
iż wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku: 79 1090 2590 0000 0001 4235 3059