Miejskie Przedszkole nr 29

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

W ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie zaprasza do możliwości skorzystania z porad specjalistów. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 tel. 34/361-94-34, 533-300-966; e-mail pppp1@edukacja.czestochowa.pl