Miejskie Przedszkole nr 29

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. 


Można dzwonić na następujące numery telefonów:
ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B
Tel. 34 361 94 34 /533 300 966
 
ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5
Tel.34 362 24 24 /739 212 739
 
ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40 
(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)
Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136
 
http://zppp.ids.czest.pl/