Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Podziękowanie

Podziękowanie
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Pracownicy,
Drodzy rodzice i uczniowie
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękujemy za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Podziękowania pragniemy przekazać rodzicom, dzieciom i młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekcji szkół za aktywność przy organizowanej zbiórce darów.
Za wszelką okazaną pomoc finansową i rzeczową oraz zaangażowanie w pomoc charytatywną na rzecz mieszkańców Ukrainy jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Równocześnie nadmieniamy, iż w dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka potrzebnych artykułów.
Pragniemy poinformować, że dary otrzymane od Państwa, przekazane zostały zarówno dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju.
 
 
Z wyrami szacunku
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
 
Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji