Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

PISANKI- KONKURS ON-LINE (PRACA ZDALNA)

PISANKI- KONKURS ON-LINE (PRACA ZDALNA)
Wyniki konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA” 2020. Zgodnie z wielkanocną tradycją Miejskie Przedszkole NR 29 zorganizowało konkurs dla dzieci i rodziców. Konkurs odbył się w formie internetowej. Wpłynęło kilkanaście prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi z różnego rodzaju materiałów, m.in. wydzieranki, wyklejanki, prace z masy solnej, z wykorzystaniem ziaren, materiałów przyrodniczych itp. Wykonane prace prezentowały wysoki poziom, co w bardzo dużym stopniu utrudniło organizatorom wyłonienie laureatów. Przy ocenie organizatorzy brali pod uwagę pomysłowość prac, estetykę, technikę wykonania, rodzaj materiałów, przede wszystkim udział własny dzieci, oraz pomoc rodziców przy wykonywaniu pracy. Laureaci o wynikach zostają powiadomieni drogą mailową. GRATULUJEMY