Miejskie Przedszkole nr 29

Piknik dzielnicowy Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, Szkoła Podstawowa nr 11 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6