Miejskie Przedszkole nr 29

Ogłoszenie- konsultacje i zebrania

Ogłoszenie- konsultacje i zebrania
Dnia 26.10.2021r. o godzinie 15.00 w naszym przedszkolu odbędą się konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. -Konsultacje te nie odbędą się z przyczyn od nas niezależnych !!!
Zebrania z rodzicami odbędą się 26.10.2021 wg następującej kolejności:
-grupa Motylki oraz grupa Pszczółki o godzinie 16.30
-grupa Żabki oraz grupa Biedronki o godzinie 17.00
Spotkania odbędą się w reżimie sanitarnym

ZAPRASZAMY