Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

Muzyczno-taneczne show z udziałem Seniorów

Muzyczno-taneczne show z udziałem Seniorów
Dzisiaj w naszym przedszkolu odbyło się wspaniałe spotkanie integracyjne będące założeniem projektu edukacyjnego stworzonego przez placówkę pn.: „ŁĄCZYMY POKOLENIA, czyli PRZEDSZKOLAKI SENIOROM – SENIORZY PRZEDSZKOLAKOM”. Cele tego przedsięwzięcia to:
 
- wychowanie do wartości i kształtowanie właściwych postaw społecznych,
- budowanie i wzmacnianie relacji międzypokoleniowych,
- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych,
- kreowanie wartości i norm społecznych przez współdziałanie z instytucjami i organizacjami,
- ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radości, szczęścia, zadowolenia, akceptacji, życzliwości, wzruszenia,
- zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne działania,
- pozyskanie do współpracy i wsparcia działań edukacyjnych przez osoby o różnych zawodach, kompetencjach, umiejętnościach, pasjach,
- zwiększenie aktywności seniorów, wpływające na poprawę ich samopoczucia, poczucie potrzeby i docenienia,
- twórcze spędzanie czasu seniorów i dzieci,
- przekazywanie i upowszechnianie wiedzy i doświadczenia,
- poznanie potrzeb różnych grup wiekowych,
- zdobywanie nowych doświadczeń,
- kultywowanie tradycji lokalnych, ludowych i narodowych,
- odczuwanie zadowolenia i satysfakcji z odnoszenia wspólnych sukcesów,
- uatrakcyjnianie pobytu dzieci w placówce,
- prezentacja środowiska przedszkolnego,
- rozwijanie integracji społecznej między seniorami, nauczycielami, dziećmi,
- adaptacja seniora, dyrektora, nauczyciela, dziecka podczas realizacji przedsięwzięcia edukacyjnego,
- rozwój kompetencji, ciekawości poznawczej i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci,
- stymulowanie rozwoju psychospołecznego,
- rozwijanie kreatywności, innowacyjności i rozwoju osobowego,
- andragogika.
 
         Przedszkole zgodnie z tytułem przedsięwzięcia „łączy pokolenia” ale owe łączenie to nie tylko dzieci uczęszczające do placówki, ich rodzice/opiekunowie prawni, rodzeństwa, babcie, dziadkowie, ciocia, wujek. Są też osoby – seniorzy mieszkający w bliższym lub dalszym otoczeniu przedszkola, które nie są już związane z taką placówką z różnych przyczyn. Jest to bardzo ważna grupa społeczna, skupiająca ludzi, którzy: swoją wiedzą i chęcią dzielenia się nią, doświadczeniem, umiejętnościami, przynależnością społeczną, kreatywnością, ogromnymi pokładami energii i życzliwości oraz często dużą ilością wolnego czasu, wspiera działania edukacyjne podejmowane przez Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie na rzecz dobra dziecka i jego wszechstronnego rozwoju, co zdecydowanie wpływa na proces integracji międzypokoleniowej, jak również na innowacyjne podejście do instytucji przedszkola.
         Do współpracy przy realizacji tego projektu Pani Ewa Grygiel – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie zaprosiła Seniorów KOS Victoria. Obecny był również Pan Wojciech Kasiński – prezes KOS Victoria. Spotkanie miało  charakter integracyjny, podczas którego towarzyszyły występy artystyczne dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie wraz z pokazem reprezentacji grupy baletowej prezentującej swoje umiejętności taneczne. Po muzycznym spotkaniu miał miejsce wernisaż prac plastycznych Pani Jadwigi Włodarskiej, członkini  Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.    
 

 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niecodziennego wydarzenia w zakładce Album fotograficzny oraz pod linkami podanymi poniżej:
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064515440091
https://www.facebook.com/elzbieta.markowska.106