Miejskie Przedszkole nr 29 Wirtualny spacer

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony będzie przez nasze Przedszkole od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.

W miesiącu sierpniu 2020 placówka będzie nieczynna.    

 Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez przesłanie wniosku do placówki dyżurującej na adres e-mail: mp29@edukacja.czestochowa.pl w terminie od 4 do 29 maja 2020 r. (wnioski przesłane przed wskazanym terminem  nie będą rozpatrywane).

 Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja).

 

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Harmonogram dyżurów 2020 w poszczególnych dzielnicach:

Harmonogram dyżurów dzielnicami

 

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny:

Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny.docx