Miejskie Przedszkole nr 29

AKCJA

AKCJA
Zapraszamy do udziału w akcji MŁODZI – NIEOBOJĘTNI SOLIDARNI Z POTRZEBUJĄCYMI, której organizatorem jest Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie. Celem akcji jest przeprowadzenie zbiórki niepotrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego (również uszkodzonego) – np. kul, wózków, lasek, chodzików i przekazanie go (ewentualnej naprawie i renowacji) rannym ukraińskim żołnierzom i cywilom poszkodowanym w wyniku trwającej wojny.
 
Koordynatorem akcji jest Rafał Matuszewski, nr tel.34360-60-44 .