Miejskie Przedszkole nr 29

„Kiedy dorosnę będę...- przedszkolak poznaje zawody”

„Kiedy dorosnę będę...- przedszkolak poznaje zawody”
Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, rodzeństwo i osoby z najbliższego otoczenia. Poczynione tą drogą spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych dzieci, w których najbardziej widoczny jest związek zabawy z różnymi formami pracy ludzkiej. Pojawiają się zabawy: w lekarza, w strażaka, policjanta, nauczyciela, piosenkarza, kucharza czy fryzjera. Istotą tych zabaw jest odtwarzanie różnych czynności, sytuacji, faktów i zdarzeń zaobserwowanych w życiu. Zasadniczym celem zabaw jest poznanie społecznej rzeczywistości. Cel ten jest realizowany przez naśladowanie czynności ludzi dorosłych. Więcej zdjęć w zakładce Album fotograficzny.